Θεραπεία με κρουστικούς υπερήχους στην πελματιαία απονευρωσίτιδα.

shockwave
Οι δυνατότητες μέχρι σήμερα για την θεραπεία της πελματιαίας απονευρωσιτιδας ήταν λίγες.  Αρκετες  φορές συνιστούνταν φυσικοθεραπείες με τα κλασσικά μέσα…