Φυσικοθεραπεία

PHYSIOTHERAPY ZAKYNTHOS

Η Φυσικοθεραπεία ή φυσιοθεραπεία είναι η θεραπευτική προσέγγιση που βασίζεται στα φυσικά μέσα (κίνηση, φως, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται από τον εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας πτυχιούχο Φυσικοθεραπευτή ή Φυσιοθεραπευτή, για θεραπευτικούς σκοπούς. Η Φυσικοθεραπεία ή Φυσιοθεραπεία έχει εφαρμογή σε ασθενείς όλων των ιατρικών ειδικοτήτων (ΟρθοπαιδικήΟρθοπεδική), Νευρολογία, Γενική Χειρουργική, Νευροχειρουργική, Καρδιοχειρουργική, Παιδιατρική, Πνευμονολογία, Παιδιατρική, Ουρολογία κ.λπ.).

Γλωσσολογικά, ακούγεται η άποψη ότι ο όρος «φυσιοθεραπεία» είναι γλωσσικό σφάλμα και ότι μόνο ο όρος «φυσικοθεραπεία» ειναι ο σωστός. Παρόλαυτά, και οι δυο όροι ειναι αποδεκτοί από τα περισσότερα μεγάλα ελληνικά λεξικα και χρησιμοποιουνται εξισου στα Ελληνικά.

physiotherapy electrotherapy physiotherapy Enraf-Nonius physiotherapy ultrasound

Οι Φυσικοθεραπευτές είναι πιστοποιημένοι επαγγελματίες υγείας με σαφές κλινικό υπόβαθρο. Ο ρόλος του Φυσικοθεραπευτή σήμερα απαιτεί εξειδίκευση και διαρκή επιστημονική εξέλιξη. Οι διάφορες τεχνικές και η χρήση ειδικών βοηθημάτων και συσκευών, συντελούν ώστε να συμβάλει αποτελεσματικά στη μέγιστη λειτουργική ανεξαρτησία του ασθενούς με μόνιμη ή παροδική κινητική ανικανότητα. Η άριστη γνώση της φυσιολογίας, της κινησιολογίας και της εμβιομηχανικής του ανθρώπινου σώματος, αποτελούν το βασικότερο όπλο του Φυσικοθεραπευτή στον σχεδιασμό στρατηγικών, στην αξιολόγηση των αιτίων που προκαλούν πόνο ή κινητική δυσλειτουργία και στην αποκατάστασή τους. Ο ρόλος του Φυσικοθεραπευτή καθίσταται ουσιαστικός εφόσον εξετάσει και αξιολογώντας από την φυσιοθεραπευτική σκοπιά τον ασθενή του, σεβόμενος την διάγνωση του γιατρού και λαμβάνοντας υπ’ όψιν του τις παρακλινικές εξετάσεις του ασθενούς, με συνέπεια να καταρτίσει το κατάλληλο εξατομικευμένο θεραπευτικό σχήμα για τον ασθενή συνδυάζοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις γνώσεις, τις τεχνικές και τον τεχνολογικό εξοπλισμό του.

physiotherapy 2 physiotherapy gym table

Το φυσικοθεραπευτήριο μας έχει τη δυνατότητα να παρέχει θεραπείες με σύγχρονα μηχανήματα φυσικοθεραπείας σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με εύκολη πρόσβαση. Το εξειδικευμένο προσωπικό πέρα απο τα μηχανήματα χρησιμοποιεί τεχνικές με τα χέρια ή εξειδικευμένες ασκήσεις για την κάθε πάθηση.

EnglishFrenchGermanGreekItalian